Thông tin liên hệ

Văn phòng luật sư Đại An

Trụ sở chính:

Số 33 Nguyễn Khoái - Hà Nội

VPGD:

Số 44 ngõ 36 Đào Tấn - Hà Nội

Email 1: luatsu@luatdaian.vn

Email 2: tungdt@luatdaian.vn

Văn phòng luật sư Đại An  xin gửi lời chào trân trọng tới Quý khách hàng.
Chúc Quý khách hàng An Khang - Thinh Vượng!
            Chúng tôi luôn ý thức rằng đội ngũ nhân sự vững mạnh và chuyên nghiệp sẽ làm nên một Văn phòng hùng mạnh. Bởi vậy chúng tôi luôn có đội ngũ Luật sư xuất sắc, các chuyên gia pháp lý, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, năng động và sáng tạo, có kinh nghiệm nhiều năm trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, thắc mắc của khách hàng. Bên cạnh đó, Văn phòng luật sư Đại An luôn luôn tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các biện pháp áp dụng pháp luật hữu ích nhất và các kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp hơn nữa để đáp ứng mọi nhu cầu Quý khách hàng.    
Mục tiêu của Văn phòng luật sư Đại An là cung cấp dịch vụ, tư vấn với chất lượng tốt nhất, chuyên nghiệp nhất tới khách hàng.
Văn phòng luật sư Đại An cam kết Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ, tư vấn pháp lý tốt nhất, chi phí thấp nhất, tiết kiệm thời gian. Bảm bảo hoạt động với chữ “ TÂM” được đặt lên hàng đầu.

Tóm tắt một số quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Ngày 15 tháng 05 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định này gồm 10 chương, 103 điều và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (cùng thời điểm Luật Đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực thi hành). Nghị định này sẽ thay thế các nghị định sau: - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; - Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; - Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công văn số 4759/TCT-TNCN ngày 28/10/2014 về chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Căn cứ điểm b.2.1, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chí trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, quyết toán thuế. Cục Thuế có trách nhiệm đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế người nộp thuế cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế cho người nộp thuế.

Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015

Các doanh nghiệp được quyết định sử dụng hoặc không sử dụng con dấu; Nếu sử dụng, doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, nội dung con dấu

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Luật hải quan số 54/2013/QH13.

Từ 01/01/2015, lương tối thiểu tăng thêm 250.000 - 400.000/tháng

Ngày 10/11/2014, Chính phủ chính thức quyết định tăng lương tối thiểu 4 vùng dành cho NLĐ kể từ ngày 01/01/2015, với mức tăng bình quân 250.000 - 400.000 đồng/tháng.

Tư vấn - Tranh tụng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn doanh nghiệp - đăng ký kinh doanh

Tư vấn doanh nghiệp - đăng ký kinh doanh

Đất đai

Đất đai

Tư vấn nợ

Tư vấn nợ

Đối tác